Polityka prywatności

 

Ochrona Twoich danych osobowych oraz Twojej sfery prywatnej jest dla nas szczególnie ważna!

 

Poniższe informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych, wyjaśnią jakie dane wyłapuje serwis indexpolska.com.pl (dalej w skrócie jako: "Serwis") kiedy go odwiedzasz, do czego ich potrzebujemy, jak je wykorzystujemy oraz jak je chronimy.

Czytając, przeglądając czy używając Serwisu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, prosimy nie odwiedzać Serwisu.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych serwisu indexpolska.com.pl:

 

1. Administratorem danych osobowych jest:
1.1. w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych związane jest z obsługą krajowych grupowych imprez turystycznych Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe INDEX-AGAMA Wojciech Więcek, ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice.
1.2. we wszystkich pozostałych przypadkach - INDEX - Biuro Podróży Sp. z o.o. Sp. K., ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice;
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratorów możliwy jest pod adresem e-mail – [email protected]
 
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratorów na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 
4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
4.1. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
4.2. w przypadku reprezentantów klientów instytucjonalnych – w celu realizacji bieżącej współpracy z klientem, którego Państwo reprezentujecie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4.3. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4.4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4.5. marketingu bezpośredniego produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4.6. realizacji bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 
5. Podane dane osobowe, w zależności od celu będą przetwarzane przez Administratora:
5.1. wszędzie tam gdzie przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez czas w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
5.2. w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych wynika z zawartych umów lub przyjęcia i obiegu korespondencji przez czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia;
5.3. w pozostałych przypadkach - do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej.
 
7. Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być: podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji imprez turystycznych (tj. przewoźnicy, obiekty noclegowe, organizatorzy atrakcji, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.), podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT, księgowe itp.) oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 
9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Zmiany w polityce prywatności

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych presonalnych czy adresowych klientów/użytkowników tego Serwisu.

Serwis zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w Polityce prywatności, które mogą wynikać ze zmian w prawie, rozwoju technologii internetowych lub powstania nowych usług w Serwisie.

 

Ochrona informacji osobowych

 

Serwis gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich wprowadzonych do niego danych.

Wszyscy użytkownicy Serwisu są chronieni i pozostają anonimowi podczas korzystania z niego, do momentu, gdy dobrowolnie zdecydują się ujawnić swoje dane osobowe w procesie rejestracji.

 

Anonimowość

 

Internauci korzystający z Serwisu pozostają anonimowi podczas całej wizyty na nim. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Administartora wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszego serwera.

 

Cookies (Ciasteczka)

 

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie zawierają żadnych osobistych danych i nie powodują uszkodzenia komputerów czy plików. Korzystanie z Serwisu bez akceptacji Cookies jest ograniczone. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku (najczęściej przeglądarki są tak ustawione, że akceptują Cookies automatycznie). Jeżeli Cookies zostaną odrzucone, można przeglądać Serwis, jednak niektóre nasze usługi mogą nie być dostępne w pełnym zakresie. Więcej o naszej Polityce cookies dowiesz się TUTAJ.

 

Pozostałe informacje

 

Serwis może zawierać linki prowadzące do innych stron internetowych. Gdy klikniesz na taki link automatycznie znajdziesz się na innej stronie internetowej. Nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych na innych stronach. Dla własnego bezpieczeństwa wskazane jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami odnośnie ochrony na takiej stronie.