Dokumenty do pobrania

  

 

Dokumenty firmowe INDEX - Biuro Podróży Sp. z o.o. Sp. k.:

 

Ogólne warunki uczestnictwa:

 

Standardowe formularze informacyjne do Umów o udział w imprezie turystycznej:

 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń oraz Karty Produktów Ubezpieczeń (IPID - Insurance Product Information Document) SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:

   • Imprezy odbywające się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)

   • Imprezy odbywające się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)

   • Pozostałe:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)

Karta Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)

 

Wyjazdy na kolonie / obozy młodzieżowe / zimowiska:

   • KARTA KWALIFIKACYJNA NA WYPOCZYNEK - Po założeniu rezerwacji na wyjazd na adres e-mail Osoby zawierającej umowę podany w rezerwacji zostaje przesłany e-mail z linkiem do uzupełnienia formularza do karty kwalifikacyjnej. Po jego uzupełnieniu następuje kwalifikacja uczestnika na wypoczynek. Po zakwalifikowaniu zostaje przesłany e-mail z wypełnionym drukiem karty kwalifikacyjnej, który jest gotowy do druku (prosimy drukować dwustronnie). Każdy uczestnik musi w dniu wyjazdu przekazać kierownikowi na zbiórce kartę kolonijną - wypełnioną i podpisaną przez niego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego. Bez karty uczestnik nie może pojechać na wyjazd. Druk karty kwalifikacyjnej PDF (POBIERZ)

 

Certyfikaty:

 

Regulaminy:

 

Pozostałe: