WYCIECZKA DLA GRUP SENIORÓW BESKID MAŁY GROŃ JANA PAWŁA II:


Osoba Papieża Jana Pawła II nierozerwalnie związana jest z Beskidem Małym. To tutaj, u stóp Jaworzyny w Wadowicach, urodził się i pobierał naukę Karol Wojtyła. W Beskidzie Małym rozpoczynał swoje pierwsze wędrówki górskie, które prowadzone były przez Czesława Panczakiewicza - nauczyciela wychowania fizycznego. Na stokach Gronia Jana Pawła II znajduje się Kaplica Matki Bożej Królowej Gór oraz schronisko PTTK.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:


1 dzień
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Rzyk Jagódek. Wyjście na wycieczkę górską.

Przejście na trasie: Rzyki Jagódki – schr. PTTK na Leskowcu - Groń Jana Pawła II – Rzyki Jagódki – trasa ok. 8 km

Spacer Szlakiem Serduszek nazywany Szlakiem Pielgrzymów. Jest to najkrótszy szlak prowadzący na szczyt Leskowca. Trasa wiedzie przez bukowo-sosnowy las z licznymi kapliczkami przedstawiającymi Chrystusa Frasobliwego. Ze szczytu rozciągają się przepiękne widoki na dolinę Ponikwii oraz Beskid Mały, Beskid Żywiecki, Gorce i Tatry. Przejście do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór. Czas wolny w schronisku na kontemplację w Kaplicy, odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Atrakcje na trasie:


Groń Jana Pawła II – jedyny szczyt na świecie, którego nazwa została nadana dla upamiętnienia Karola Wojtyły, papieża Polaka.
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór – kaplica powstała jako wotum dziękczynne za uratowanie życia Jana Pawła II podczas zamachu w Rzymie.
Kamienne tablice, tzw. Hrabskie Buty - ciekawostka historyczna w formie kamiennych tablic z odbitymi stopami hrabiego Adama Potockiego.

Istnieje możliwość zorganizowania mszy świętej w Kaplicy/Sanktuarium JP II

CENA:


od 45 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 50 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 69 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

CENA ZAWIERA:


przejazd autokarem
opieka pilota/przewodnika
miejsce gratis dla kierownika wycieczki
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingowe
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:


biletów wstępu
świadczeń niewymienionych w ofercie

UWAGI:


- Oferta skierowana dla zorganizowanych grup senioralnych, zrzeszonych w różnego rodzaju Kołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniach itp. oraz grup znajomych.

- REZERWACJI IMPREZY można dokonać telefonicznie, osobiście w biurze INDEX lub drogą mailową. Przygotowanie oferty wycieczki jest bezpłatne i niezobowiązujące. Na życzenie możemy zaprezentować ofertę u Państwa w siedzibie lub w naszym biurze.

- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Każdą ofertę możemy zmodyfikować na życzenie zamawiającego. Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi, takie jak: wieczorki integracyjne, degustacje lokalnych specjałów czy dodatkowe posiłki. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

- ZAKWATEROWANIE dopasowujemy do potrzeb uczestników. Standardem są pokoje 2, 3 – os. z łazienkami.

- CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub wyjazdu z innych miejsc niż kalkulowane. Ceny nie zawierają biletów wstępu, które na prośbę klienta możemy doliczyć do ceny imprezy.

- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.

- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW IMPREZY - Zalecamy zabranie ze sobą na wyjazd legitymacji emeryta/rencisty (niektóre obiekty przyznają zniżkę wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji). W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży, na podstawie którego może przekroczyć granicę. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżące poza UE - niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza (np. Białoruś, Rosja). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.

- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową Signal Iduna (suma ubezpieczenia – KL 10 000 EUR, NNW 7 000 zł, KR 6 000 EUR, bagaż 800 zł). Uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW na sumę 3000 zł). Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.

- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo niewielką grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym.

- Bezpośrednio przy podpisaniu umowy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny imprezy.

- Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych