LATO NA ŚLĄSKU - PÓŁKOLONIE SOSNOWIEC:


Chcesz zapewnić Twojemu dziecku wakacyjny czas pełen atrakcji, a obowiązki zawodowe nie pozwalają Ci na wyjazd z miasta? Chciałbyś mięć spokojną głowę w pracy wiedząc, że Twoje dziecko jest pod należytą opieką,a równocześnie ciekawie spędza czas ze swoimi rówieśnikami? Nasza oferta jest właśnie dla Ciebie i Twojego dziecka.
W czasie Półkolonii z Indexem uczestnicy będą mogli w bezpiecznej atmosferze nie tylko wesoło spędzić czas na wspólnych grach i zabawach, ale także poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody, geografii (poprzez zajęcie edukacyjne i wycieczki górskie) oraz zdobyć nowe umiejętności np. z dziedziny sztuki przetrwania w trudnym terenie.
Dzięki dostępowi do sali gimnastycznej i boiska możemy zapewnić dzieciom niezbędną aktywności ruchową niezależnie od warunków pogodowych.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:


Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

WIEK UCZESTNIKÓW:


od 7 do 15 lat (małe grupy)

RAMOWY PLAN DNIA:


poniedziałek/środa/piątek
07:30 – 08:00 przyprowadzanie dzieci
08:00 – 08:30 śniadanie
08:30 – 10:00 zajęcia w grupach, np. podstawy survivalu (każdego dnia inne zajęcia tematyczne)
10:00 – 11:30 zajęcia na sali gimnastycznej lub boisku
11:30 – 13:00 zajęcia w grupach, np. geografia w praktyce (każdego dnia inne zajęcia tematyczne)
13:00 – 14:00 obiad+deser
14:00 – 16:00 zajęcia w grupach, np. czas na planszówki (każdego dnia inne zajęcia tematyczne)
16:00 – 16:30 odbiór dzieci

wtorek / czwartek
07:30 – 08:00 przyprowadzanie dzieci
08:00 – 08:30 śniadanie
08:30 – 16:00 wycieczka autokarowa zależnie od wybranego turnusu - Pszczyna i zagroda Żubrów, Beskid Żywiecki - Hala Boracza, Beskid Mały - Magurka, Jura Krakowsko-Częstochowska (Dolinki Podkrakowskie), wyżywienie podczas wycieczki w postaci ogniska z kiełbaskami lub w formie suchego prowiantu.
16:00 – 16:30 odbiór dzieci

Plan dnia może ulegać niewielkim modyfikacjom, natomiast godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć (08:00 i 16:00) nie ulegną zmianie.

Aby poznać szczegółowy program wycieczek planowanych podczas poszczególnych turnusów kliknij -
Programy wycieczek na półkoloniach (PDF).

KADRA:


Opiekę nad dziećmi sprawują wyłącznie osoby z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami (są to wychowawcy po odpowiednim przeszkoleniu i z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą lub czynni nauczyciele). Ponieważ wiemy jak ważna jest dobra kadra, Waszymi dziećmi opiekować się będą wychowawcy zaangażowani, z pasją i pomysłami.

KURATORIUM:


Każda półkolonia jest zgłaszana i zatwierdzana przez odpowiednie Kuratorium Oświaty. Zgodnie z nową ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty od kwietnia 2016 roku kuratoria nie będą wydawać potwierdzenia zgłoszeń w formie papierowej, będą one dostępne jedynie w formie elektronicznej.

WYŻYWIENIE:


Śniadania - np. kanapki z szynką, serem, twarożkiem.
Obiad – np. panierowana pierś z kurczaka, ziemniaki i surówka.
Deser – np. owoc, jogurt, galaretka.
Do posiłków podawana będzie herbata lub kompot. Pomiędzy posiłkami woda niegazowana.
Podczas wycieczek wyżywienie w postaci ogniska z kiełbaskami lub w formie suchego prowiantu.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA:


Biuro Podróży Index zapewnia, że podczas organizacji półkolonii będzie przestrzegać aktualnych wytycznych GIS, MZ i MEN zależnych od stopnia stanu epidemicznego w Polsce, dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, czyli m.in.
• Zajęcia będą odbywać się w małych grupach.
• Wszystkie przedmioty z którymi mają styczność dzieci będą regularnie dezynfekowane.
• Sale w których przebywają dzieci będą regularnie wietrzone.
• Posiłki i napoje będą wydawane w naczyniach jednorazowego użytku i z jednorazowymi sztućcami.
• Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły (rodzice, opiekunowie, dzieci, wychowawcy) muszą każdorazowo dezynfekować ręce.
• Osoby przyprowadzające dzieci (rodzice, opiekunowie) mają mieć zakryte usta i nos.
• Rodzice, opiekunowie będą przyprowadzać dzieci tylko do przedsionka i nie mogą wchodzić do sal gdzie odbywają się zajęcia.
• Dzieci z objawami choroby (np.: kaszel, podwyższona temperatura) nie będą przyjmowane na półkolonie.
• W przypadku wystąpienia złego samopoczucia u dziecka podczas trwania półkolonii, rodzic lub opiekun musi je jak najszybciej odebrać.
Aby poznać szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego na półkoloniach kliknij -
Zasady bezpieczeństwa na półkoloniach (PDF).

Uwaga! W przypadku braku możliwości organizacji półkolonii (niezależnie od przyczyny), Biuro Podróży Index zwraca całą wpłaconą kwotę w ciągu 7 dni!

PROMOCJE:


Dla każdego uczestnika bon na 50 zł (ważny przez 12 miesięcy) do wykorzystania na wycieczki, kolonie i obozy młodzieżowe organizowane przez Biuro Podróży Index oraz dodatkowo
Zniżka 30 zł* przy wykupieniu kolejnego turnusu
Zniżka 30 zł* dla rodzeństwa (dotyczy drugiego i kolejnego dziecka)
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny* – zniżka 10% na każde dziecko
* - zniżki nie sumują się
W celu naliczenia zniżki, prosimy o kontakt z biurem po dokonaniu rezerwacji.

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE:


W celu zapisania dziecka na półkolonie wystarczy kliknąć na guzik "Rezerwuj" na górze strony, wybrać termin i wypełnić formularz.
Dodatkowych informacji można także uzyskać pod nr telefonu 574 080 820.

CENA ZAWIERA:


- wyżywienie (śniadanie i obiad z deserem, podczas wycieczki suchy prowiant lub ognisko z kiełbaskami), do posiłków podawana będzie herbata lub kompot. Pomiędzy posiłkami woda niegazowana.
- opieka – osoby z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami (są to wychowawcy po odpowiednim przeszkoleniu i z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą lub czynni nauczyciele) zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty.
- trzy razy w tygodniu zajęcia na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym
- zajęcia tematyczne przygotowane przez specjalistów w danej dziedzinie – podstawy survivalu, geografia w praktyce, czas na planszówki
- gry i zabawy pod okiem doświadczonych wychowawców
- dwie wycieczki autokarowe (zależnie od wybranego turnusu - Pszczyna i zagroda Żubrów, Beskid Żywiecki - Hala Boracza, Beskid Mały - Magurka, Jura Krakowsko-Częstochowska). W przypadku braku możliwości organizacji wycieczek autokarowych spowodowany przez utrzymujący się stan epidemiczny, zapewniamy uczestnikom ciekawe i atrakcyjne zajęcia na miejscu w danym obiekcie oraz na salach gimnastycznych.
- ubezpieczenie NNW

CENA NIE ZAWIERA:


- świadczeń nie opisanych w ofercie

Wyjazd
Wyjazd Powrót Długość Cena Uwagi Wariant
27-07-2020 31-07-2020 5 dni od   529    499 zł/os. PROMOCJA WYBIERAM
529    499 zł/os. PROMOCJA PAX REZERWUJ
03-08-2020 07-08-2020 5 dni od   529    499 zł/os. PROMOCJA WYBIERAM
529    499 zł/os. PROMOCJA PAX REZERWUJ
10-08-2020 14-08-2020 5 dni od   529    499 zł/os. PROMOCJA WYBIERAM
529    499 zł/os. PROMOCJA PAX REZERWUJ

UWAGI:


Każdy uczestnik musi dostarczyć w oryginale wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii do biura na min. 5 dni przed rozpoczęciem turnusu lub na pierwsze zajęcia w danym turnusie. Aby pobrać kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii kliknij -
Karta kwalifikacyjna uczestnika (PDF).


W dniu rozpoczęcia turnusu rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do przekazania pisemnego oświadczenia o braku występowania u dziecka infekcji oraz objawów choroby zakaźnej, a także potwierdzenia, iż w ciągu 14 dni poprzedzających rozpoczęcie turnusu, dziecko nie zamieszkiwało z osobą będącą w kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
Aby pobrać oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego półkolonisty o stanie zdrowia dziecka kliknij -
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (PDF).


W dniu rozpoczęcia turnusu rodzic lub opiekun prawny musi także oświadczyć, że dziecko jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2m) oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Aby poznać szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego na półkoloniach kliknij -
Zasady bezpieczeństwa na półkoloniach (PDF).


- W przypadku wycieczek autokarowych uczestnik półkolonii zobowiązany jest zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz odpowiednie ubranie dostosowane do różnych warunków pogodowych.

- Do udziału w zajęciach na sali gimnastycznej wymagane jest obuwie zmienne.

- Uczestnicy podzieleni są na 12-14 osobowe grupy w zależności od wieku. Na każdą grupę przypada 1 wykwalifikowany opiekun. Dodatkowo nad prawidłowym przebiegiem programu czuwa kierownik.

- Podany przy ofercie plan dnia może ulegać niewielkim zmianom, natomiast godziny rozpoczynania i kończenia zajęć (08:00 i 16:00) nie ulegną zmianie.

- BP INDEX nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów podczas wycieczek spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, blokady, strajki).

- Faktury za półkolonie wystawiamy na prośbę klienta, ale nie wcześniej niż 30 dni przed turnusem i po opłaceniu całości należności. W celu otrzymania faktury prosimy o wypełnienie formularza na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/faktury