WYCIECZKA DLA GRUP SENIORÓW DO GLIWIC Z REJSEM PO KANALE GLIWICKIM:


Położenie Gliwic na styku ważnych szlaków handlowych sprzyjało jego rozwojowi, dzięki czemu bardzo szybko stały się ważnym i prężnym ośrodkiem handlu oraz rzemiosła. Rozwój przemysłu w XIX w. doprowadził do powstania nowoczesnego i gęsto zaludnionego ośrodka miejskiego. Na początku XX wieku powstała droga wodna z Kędzierzyna-Koźla do Gliwic o długości około 40 km, którą transportowano dobra wytwarzane na Górnym Śląsku.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:


1 dzień
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Gliwic.

Wizyta w Palmiarni Miejskiej – egzotycznej oazie w centrum przemysłowego miasta. Na terenie Palmiarni znajduje się ponad 5 tysięcy gatunków egzotycznych roślin rozmieszczonych w pięciu pawilonach tematycznych. Zwiedzanie Zamku Piastowskiego, jednego z najstarszych obiektów w mieście. Gotycka budowla powstała w granicach murów obronnych miasta w XIV wieku. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie w XVI w. dokonanej przez Fryderyka Cetrycza – ówczesnego dzierżawcę miasta. W Zamku Piastowskim znajduje się dział archeologii i historii. Atrakcją są zbiory militariów, w tym dawna broń z Japonii. Spacer po starówce, gdzie zobaczymy m.in. dom, w którym mieszkał Oscar Troplowitz – twórca kremu Nivea, pasty do zebów w tubce i plastra opatrunkowego. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie.
Wycieczkę zakończymy rejsem po Kanale Gliwickim, który przyciąga turystów z całej Europy. Kanał Gliwicki jest bowiem częścią europejskiej sieci dróg wodnych. Z Gliwic można dopłynąć do Paryża czy Amsterdamu. Rejs na trasie: Marina Gliwice – Śluza Łabędy – Kanał Gliwicki w okolicy Huty Łabędy – Marina Gliwice. Czas trwania rejsu – ok. 1 godziny i 15 minut. Rejs odbędzie się w pięknych okolicznościach przyrody i w miłej żeglarskiej atmosferze. Do wyboru wariant turystyczny, muzyczno-biesiadny lub kulinarny. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA:


od 42 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 46 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 63 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

CENA ZAWIERA:


przejazd autokarem
opieka pilota
miejsce gratis dla kierownika wycieczki
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingowe
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:


biletów wstępu
ceny rejsu po Kanale Gliwickim
świadczeń niewymienionych w ofercie

Dopłaty fakultatywne:

Zestaw słuchawkowy Audio Guide – ok. 8 zł/os.

PRZYKŁADOWE CENY WSTĘPÓW (stan na styczeń 2022 r.):


- Rejs po Kanale Gliwickim - rejs turystyczny (1 godz.) - 25 zł/os. Do wyboru rejs kulinarny, rowerowy, do kolonii kormoranów, muzyczny oraz do Koźla.
- Palmiarnia i pawilon akwarystyczny - 5 zł/os. + przewodnik 60 zł/grupa
- Kolejkowo - U - 20 zł; N - 27 zł/os. - Radiostacja Gliwice - U - 2 zł; N - 5 zł/os.+ przewodnik 50 zł/grupaUWAGI:


- Oferta skierowana dla zorganizowanych grup senioralnych, zrzeszonych w różnego rodzaju Kołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniach itp. oraz grup znajomych.

- REZERWACJI IMPREZY można dokonać telefonicznie, osobiście w biurze INDEX lub drogą mailową. Przygotowanie oferty wycieczki jest bezpłatne i niezobowiązujące. Na życzenie możemy zaprezentować ofertę u Państwa w siedzibie lub w naszym biurze.

- PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. Każdą ofertę możemy zmodyfikować na życzenie zamawiającego. Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi, takie jak: wieczorki integracyjne, degustacje lokalnych specjałów czy dodatkowe posiłki. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.

- ZAKWATEROWANIE dopasowujemy do potrzeb uczestników. Standardem są pokoje 2, 3 – os. z łazienkami.

- CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub wyjazdu z innych miejsc niż kalkulowane. Ceny nie zawierają biletów wstępu, które na prośbę klienta możemy doliczyć do ceny imprezy.

- CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.

- DOKUMENTY UCZESTNIKÓW IMPREZY - Zalecamy zabranie ze sobą na wyjazd legitymacji emeryta/rencisty (niektóre obiekty przyznają zniżkę wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji). W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży, na podstawie którego może przekroczyć granicę. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżące poza UE - niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza (np. Białoruś, Rosja). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.

- UBEZPIECZENIE - Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową Signal Iduna (suma ubezpieczenia – KL 10 000 EUR, NNW 7 000 zł, KR 6 000 EUR, bagaż 800 zł). Uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW na sumę 3000 zł). Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.

- ŁĄCZENIE GRUP - Jeżeli mają Państwo niewielką grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym.

- Bezpośrednio przy podpisaniu umowy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny imprezy.

- Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych